O nama

Futurizam predstavlja prvo preduzeće koje se bavi turizmom sa stanovišta njegovog razvoja i poboljšanja.

Kontakt
Budimo u kontaktu

Agroturizam

Agroturizam


Ovaj oblik turizma je pogodan za seoska domaćinstva koja žele da deo svoje poljoprivredne proizvodnje preusmere na pojedinačne posetioce za koje će spremati hranu i gotove proizvode za konzumaciju. Na ovaj način se ublažavaju uticaji ekonomske globalizacije, urbanizacije i korporativnog agrobiznisa na manje proizvođače, a stvara se i stabilna niša za lokalne prehrambene proizvode. Takođe, na osnovu tipičnih proizvoda može se stvoriti lokalni i regionalni identitet koji bi se koristio kao alat za privlačenje novih posetilaca. Na osnovu prepoznatljivih proizvoda na duži rok se stvara “duhmesta” koji se dopunjuje ponosom zajednice koja nastoji da se prikaže u što boljem svetlu.

Šta Vam mi nudimo?
- Procenu postojanja uslova za razvoj agroturizma u Vašem domaćinstvu,
- Savetovanje o tome kako započeti ovaj oblik turizma (registracija, kategorizacija, sertifikacija),
- Kreiranje proizvoda za agroturizam,
- Izbor atraktivnog poljoprivrednog proizvoda za turističko tržište
- Definisanje ciljne grupe i načina privlačenja gostiju,
- Kompletnu obuku osoblja ( prihvat gostiju, usluživanje i komunikacija),
- Konstantno praćenje Vašeg poslovanja,
- Savetovanje u vezi sa unapređenjem poslovanja.