O nama

Futurizam predstavlja prvo preduzeće koje se bavi turizmom sa stanovišta njegovog razvoja i poboljšanja.

Kontakt
Budimo u kontaktu

Futurizam radi na izradi Pravilnika za licenciranje lokalnih turističkih vodiča Banja Luke

 Kompanija Futurizam je ostvarila saradnju sa Agencijom Spektar iz Banja Luke, koji je uvideo potrebu za organizovanjem lokalnih turističkih vodiča. Naime, Spektar je pokrenuo projekat izrade Pravilnika za licenciranje lokalnih turističkih vodiča Banja Luke, uz saradnju i podršku GIZ iz Sarajeva, nakon čega bi usledila i njegova primena, odnosno edukacija lokalnih turističkih vodiča. Cilj ovakve inicijative je poboljšanje kvaliteta rada lokalnih vodiča, koji će neposredno nakon edukacije, moći da preuzmu grupe turista koji posete grad,  čime će  Banja Luka stvoriti uslove da se profiliše kao turistička destinacija u regionu.

                Eksperti kompanije Futurizam su angažovani kako na izradi Pravilnika, tako i u njegovoj primeni, odnosno sprovođenju praktične obuke lokalnih turističkih vodiča Banja Luke. Obuka će omogućiti polaznicima da savladaju osnove komunikacijskih veština potrebnih za uspešno obavljanje posla turističkog vodiča, kao i veštine i tehnike vođenja turističkih grupa. Na nivou Opštine, ova obuka će osposobiti polaznike da detaljno savladaju turističke ture koje će se koristiti u svakodnevnom radu sa turistima koji posete grad. Nakon obuke uslediće ispit za dobijanje lokalne licence, čime će Banja Luka dobiti lokanlne turističke vodiče koji će jedini imati pravo da vode turističke grupe na teritoriji ove opštine.

                Predviđeno je da se obuka sprovede do leta, a izbor kandidata će biti na osnovu raspisanog konkursa. Obuku će držati dr Ivana Ćuruvija, vodeći internacionalni trener Svetskog udruženja turističkih vodiča (World Federation of Tourist Guide Associations-WFTGA) u skladu sa svetskim standardima implementiranim u Pravilnik.