O nama

Futurizam predstavlja prvo preduzeće koje se bavi turizmom sa stanovišta njegovog razvoja i poboljšanja.

Kontakt
Budimo u kontaktu

Kreativi turizam

Kreativi turizam


Kreativni turizam je turizam koji posetiocima nudi mogućnost da razviju svoj kreativni potencijal preko aktivnog učešća u iskustvima kroz koja mogu da nauče nešto novo, a koja se odvijaju na turističkim destinacijama. Vrednost kreativnog proizvoda i kvalitet turističkog iskustva raste sa pomeranjem od pasivne konzumacije do aktivnog razvijanja veština, učestvovanja u kreativnom procesu i samostalnom kreiranju doživljaja. Ovaj oblik turizma se može odvijati na svim destinacijama gradskim, seoskim, planinskim, primorskim) i zahteva minimalne investicije, uglavnom u neopipljive (nematerijalne) elemente usluge.

Uvođenje ovog oblika turizma ogleda se u sledećem:
- Analiza kreativnog potencijala destinacije,
- Izdvajanje najsnažnijih elemenata kreativnog potencijala na kojima se može zasnivati turistički proizvod,
- Inoviranje postojećeg proizvoda,
- Obuka i edukacija ljudi uključenih u kreativni turizam,
- Promocija destinacije kroz kreativni turizam,
- Promocija proizvoda kreativnog turizma.