O nama

Futurizam predstavlja prvo preduzeće koje se bavi turizmom sa stanovišta njegovog razvoja i poboljšanja.

Kontakt
Budimo u kontaktu

Kulturni turizam

Kulturni turizam


Ovaj oblik turizma je tokom protekle decenije zabeležio veliki porast iz razloga što savremeni turisti žele da upoznaju kulturne specifičnosti zemlje, regije ili mesta koje posećuju. Kulturni turizam podrazumeva kako posete muzejima, galerijama, izložbama, tako i posetu restoranima, koncertima, barovima i svemu onome što čini savremenu kulturu mesta. Iz tog razloga je ovaj oblik turizma dosta složen po pitanju resursa koje obuhvata (izgrađeni objekti, nematerijalno nasleđe, duh mesta, podkulture). U našoj zemlji već postoji kulturni turizam, međutim ne postoji konkretna ponuda koja bi bila tematski ili teritorijalno koncipirana i prodavana kao proizvod. Kulturni turizam je komplementaran sa svim oblicima turizma i pojedini njihovi elementi se preklapaju, što predstavlja olakšavajuću okolnost za povezivanje i kreiranje novih proizvoda.

Ukoliko je kulturni turizam Vaš izbor mi možemo doprineti u sledećem:
- Procena postojanja uslova za razvoj kulturnog turizma,
- Kreiranju proizvoda za kulturni turizam,
- Osmišljavanja kanala prodaje i promocije proizvoda kulturnog turizma ,
- Uvođenje inovacija u postojeću ponudu kulturnog turizma,
- Kreiranje kulturnih ruta i njihovo povezivanje sa susednim prostorima
- Kompletna obuku osoblja (načina prihvata gostiju, usluživanje i komunikacija) angažovanog u kulturnom turizmu ,
- Obuka turističkih vodiča za prostore na kojima se realizuje kulturni turizam,
- Izrada projekata kao i realizacija istih u domenu kulturnog turizma,
- Savetovanje u vezi sa unapređenjem poslovanja u oblasti kulturnog turizma.