O nama

Futurizam predstavlja prvo preduzeće koje se bavi turizmom sa stanovišta njegovog razvoja i poboljšanja.

Kontakt
Budimo u kontaktu

O nama - Misija i vizija

Futurizam predstavlja prvo preduzeće koje se bavi turizmom sa stanovišta njegovog razvoja i poboljšanja. U proteklih nekoliko decenija turizam je na velika vrata ušao u svakodnevni život, a istovremeno je prepoznat i kao veoma perspektivna privredna grana koju je moguće razvijati na gotovo svakom prostoru. Međutim, turizam je profesija koja ima nekoliko lica, često veoma teško shvatljiva i nedovoljno istražena. Turističko tržište je počelo da se prilagođava novonastalim problemima u želji da istraje u pokušaju da lepotu putovanja stavi ispred ekonomskog interesa. Danas, savremeno poslovanje u turizmu, sve više zavisi od određenih ekonomskih, političkih i drugih procedura i koristi razne poslovne i marketiške alate kako bi uspešno opstalo na turbulentnom tržištu.

Zato je Futurizam doktor za turizam – lečimo posrnula turistička preduzeća, tražimo najbolje poslovne solucije u turizmu, prepoznajemo i uobličavamo turistički proizvod, povezujemo interesne grupe u turizmu, a sve u svetlu saveta i pomoći svim pravnim subjektima u turizmu. U okviru kompanije Futurizam izdvojeno je nekoliko različitih oblasti delovanja, i to: Menadžment i konsalting, Edukacija u turizmu, Obuka turističkih vodiča, Tajanstvena kupovina i dr.

Misija i vizija

Futurizam je okrenut ka budućnosti. Naša misija je da kvalitativno uredimo turističko tržište Srbije i Balkana. U tom pravcu:

  • Pomažemo u pronalaženju pravog razvojnog puta za mala i srednja preduzeća koja imaju želju da se upuste u turbuletno turistističko tržište;
  • Radimo na stvaranju povoljne turističke klime u regionu za pozicioniranje malih ponuđača usluga u svim oblicima turizma;
  • Povezujemo ponuđače usluga sa sličnim preduzećima u zemlji i inostranstvu, radi stvaranja konkurentnog balkanskog tržišta.

Kvalitetnijim odnosom prema turizmu i turistima ostvarite veći profit a mi vam u tome pomažemo .

Naša vizija je da postanemo kompanija koja pomera granice u turizmu uvođenjem visokih standarda za sve koji nude usluge u turizmu. Nemamo nameru samo da uvodimo nove navike i savremene trendove, nego da ih i predviđamo i kreiramo. Cilj nam je da budemo sinonim za kompaniju koja posluje u dosluhu s vremenom koje dolazi; Da stvaramo prisan odnos sa potencijalnim klijentima te da oni u našoj kompaniji vide pravog partnera i dobrog prijatelja.