11.04.2014

Nakon sastanka na Sajmu turizma u Beogradu, između Turističke organizacije grada Sombora i Futurizma doo, dogovoreno je da se u toku proleća održi više obuka za seoski turizam za zainteresovane kandidate u Somboru. U tom kontekstu prva radionica je održana 08. aprila 2014. u Gradskoj biblioteci u Somboru.

Obuku su držali dr Miloš Ćuruvija i dr Ivana Ćuruvija, a prisustvovali su joj načelnikodeljenja za privredu grada Sombora Vladislav Kronić, Strahinja Pekez iz gradskog odeljenja za privredu zadužen za turizam, direktor Turističke organizacije grada Sombora Aleksandar Čorak i zamenik TOGS Dragan Višekruna. Na obuci je bilo 35 učesnika koji su pokazali izuzetno interesovanje za obuhvaćene teme.

U toku prve radionice prisutnima su predstavljene opšte teme vezane za seoski turizam u svetu i kod nas, ali i ono što ih je u ovom momentu najviše zanimalo a to je zakonska regulativa koja se odnosi na kategorizaciju smeštaja u seoskom turizmu. Učesnicima su podeljene ankete sa pitanjima kako bi se za naredne radionice učesnici podelili u više grupa a prema interesovanjima i iskustvu u radu sa turistima.

Na osnovu diskusije i razgovora kako sa kandidatima tako i sa organizatorima iz Turističke organizacije grada Sombora za zadovoljstvom možemo konstatovati da je radionica bila uspešna.

Svi učesnici očekuju skoro novu radionicu koja bi se orjentisala na kreiranje turističkih proizvoda u seoskom turizmu opštine Sombor, kao i druge veoma korisne teme za ponuđače usluga.