O nama

Futurizam predstavlja prvo preduzeće koje se bavi turizmom sa stanovišta njegovog razvoja i poboljšanja.

Kontakt
Budimo u kontaktu

OBUKA UGOSTITELJSKOG OSOBLJA ZA RAD SA TURISTIMA

POBOLJŠAJTE ODNOS OSOBLJA PREMA GOSTIMA

U turizmu, kao izuzetno uslužnoj delatnosti, veoma je važno na koji način se usluga pruža. Drugim rečima, od
načina i kvaliteta pružanja usluga zavisi i zadovoljstvo gosta i njegova percepcija koju će poneti iz turističkog
objekta, ali I sa destinacije u celini. Pored toga, u veoma oštroj konkurenciji i širokoj ponudi raznih destinacija i
turističkih objekata, neophodno je da usluga bude na veoma visokom nivou, kako bi gosti bili zadovoljni. U tom cilju
konsultantska kuća nudi dvodnevnu obuku namenjenu svim turističkim radnicima, a prvenstveno onima
koji su u direktnom kontaktu sa gostima, kako bi unapredili svoje veštine komuniciranja, a samim tim i ukupan kvalitet rada.

Ovaj kurs se sastoji iz dve odvojene celine:
1. Komunikacija i timski rad,
2. Usluga orijentisana ka gostu.
Elementi koji su obuhvaćeni:
- Komunikacione veštine
- Jezik tela i kultura
- Prihod, promocija i timski rad
- Stav i ponašanje
- Žalbe
- Usluga i kvalitet

UNAPREDITE KVALITET RADA VAŠEG OSOBLJA

Prvog dana polaznici saznaju šta je to komunikacija, koji su različiti vidovi komunikacije (verbalna, neverbalna),
kao i kulturne specifičnosti, koje je neophodno poznavati i primenjivati da bi se kod gosta ostavio pozitivan
utisak. Takođe, polaznicima se objašnjava koja je njihova uloga u ostvarivanju prihoda i promociji preduzeća za
koje rade, kao i značaj timskog rada za postizanje cilja.


Drugi dan je posvećen usluzi orijentisanoj ka gostu. Drugim rečima, polaznici saznaju kakav stav i ponašanje moraju da
usvoje kako bi zadovoljili gosta, ali i kompaniju za koju rade. Pored toga objašnjava se način na koji se rešavaju žalbe
gosta, a na kraju i zašto je važan kvalitet usluge i kako ga postići.

Obuka je namenjena svim turističkim radnicima koji imaju bilo kakav kontakt sa gostom a rade u hotelima, pansionima, restoranima, salašima, turističkim agencijama, turističkim organizacijama i drugim subjektima koji su vezani za turizam, a u cilju unapređenja potrebnih veština i znanja za rad sa turistima. Nastava se izvodi kao izlaganje predavača, uz organizovanje radionica i aktivno korišćenje audio i vizuelnih tehnika rada, kao i praktičnih vežbi.
Specifičnost metodologije koja se koristi u toku obuke je interaktivni rad u malim grupama, radi što efikasnijeg izvođenja kursa. Poželjno je da grupe budu od 20 do 25 polaznika, a maksimalno do 30 polaznika. Minimalan broj polaznika neophodnih za realizaciju programa je 10.