O nama

Futurizam predstavlja prvo preduzeće koje se bavi turizmom sa stanovišta njegovog razvoja i poboljšanja.

Kontakt
Budimo u kontaktu

Obuka lokalnih turističkih vodiča

Lokalni turistički vodiči su ponekad jedini ljudi iz lokalne zajednice sa kojima turisti stupaju u kontakt. Iz tog razloga ne čudi njihov veliki značaj za sliku turističke destinacije ili lokaliteta - na osnovu njihovog ponašanja i predstavljanja gosti kreiraju utisak koji će poneti sa putovanja. Zadatak i suština posla lokalnog turističkog vodiča je da predstavi destinaciju/lokalitet i svoju zemlju u najboljem mogućem svetlu, kako bi gosti širili pozitivnu sliku i eventualno ponovo došli u posetu. Lokalni turistički vodiči, pored sveobuhvatnog znanja o kulturnim i prirodnim resursima u regiji/na lokalitetu koji predstavljaju, treba da vladaju i specifičnim veštinama i tehnikama vođenja grupe. U skladu sa tim, osnovni cilj ovog kursa je da polaznici steknu neophodna znanja, kao i veštine i tehnike vođenja turističkih grupa na lokalnom nivou turističke destinacije opštine ili turističkih lokaliteta, kako bi mogli na najbolji način da ih predstavljaju gostima

Koncept obuke:
U dogovoru sa organizatorima-domaćinima kursa, polaznicima se organizuju teorijska predavanja vezana za karakteristike opštine odnosno lokaliteta. Ti predmeti su sledeći:

· Turistički resursi opštine/turističke destinacije
· Istorija opštine/turističke destinacije
· Kultura i običaji opštine/turističke destinacije
Pored navedenih, polaznici slušaju i predavanja vezana za profesiju turističkih vodiča:
· Uloga turističkih vodiča u održivom razvoju turizma
· Psihologija grupe i turista
· Komunikologija
Ipak, najveća pažnja u kursu je posvećena sticanju praktičnih veština i tehnika vođenja, koje vodi licencirani trener
Svetskog udruženja turističkih vodiča (WFTGA) i po metodologiji WFTGA. U okviru praktičnog dela predviđeni su sledeći
elementi:
§ Tehnike istraživanja i izvori
§ Vežba promatranja
§ Tehničke karakteristike posla
§ Radionice iz komunikacije
§ Praktičan rad polaznika na otvorenom prostoru
§ Praktičan rad polaznika na lokalitetu (u muzeju)
§ Praktičan rad polaznika u autobusu

Obuka je namenjena turističkim radnicima koji već rade kao lokalni turistički vodiči u opštinama ili na turističkim
lokalitetima, a u cilju unapređenja njihovih veština i znanja. Takođe, namenjen je i svima onima koji bi želeli da se bave
ovom vrstom posla i koji žele da steknu operativna znanja i veštine potrebne za rad u turizmu i organizovanju turističkih
grupa na lokalnom nivou. Kurs je prilagođen i zaposlenima u turističkim organizacijama i drugim javnim ili privatnim preduzećima iz lokalne sredine.


Specifičnost metodologije koja se koristi u toku obuke je interaktivni rad u malim grupama, radi što efikasnijeg
izvođenja kursa. Poželjno je da grupe budu od 10 do 12 polaznika, a maksimalno do 15 polaznika. Minimalan broj
polaznika neophodnih za realizaciju programa je 5.