10.08.2011

Stručnjaci iz oblasti turizma zaposleni u Futurizmudr Miloš Ćuruvijadr Ivana Ćuruvija i mr Ivana Volić su pozvani da učestvuju u projektu Evropske Unije koji za cilj ima revitalizaciju sela Boljevac, smeštenog na obroncima planine Jastrebac, u opštini Kruševac. Projekat vodi Stiv Kvori, profesor Univerziteta u Njukaslu, a cilj projekta je pre svega očuvanje sela i njegovog stanovništva kroz poboljšanje uslova života. U vezi sa tim, u projektu učestvuju stručnjaci iz oblasti sociologije, etnologije, ekonomije, zaštite životne sredine, energetike, turizma i tehnologije pripreme hrane, a suština je saradnja i konsultovanje sa stanovništvom kako bi se izašlo u susret njihovim stvarnim potrebama i na taj način unapredili uslovi života i privređivanja.

U maju ove godine, stručnjaci iz pomenutih oblasti su posetili selo i razgovarali sa meštanima o stanju i trenutnim problemima. Sledeća faza podrazumeva početak dubinskih istraživanja iz svih oblasti, a predviđeno je da projekat traje naredne dve godine.