U okviru kompanije Futurizam izdvojen je poseban ogranak – Centar za obuku turističkih vodiča „Profesionalac“. Centar vrši praktičnu obuku turističkih vodiča i turističkih pratioca po metodologiji Svetskog udruženja turističkih vodiča – WFTGA, u okviru koje je akcenat stavljen na sticanje praktičnih veština i tehnika vođenja. Centar nudi obuku različitih profila turističkih vodiča i pratioca:

  • Obuka turističkih vodiča– priprema za polaganje praktičnog dela ispita za sticanje licence Ministarstva R. Srbije
  • Organizacija i obuka lokalnih turističkih vodiča
  • Obuka domaćina i predstavnika opština i gradova
  • Obuka za domaćine na turističkim lokalitetima
  • Obuka za turističke pratioce i predstavnike
  • «Hands on» kurs za licencirane turističke vodiče – za one koji žele da unaprede svoje veštine i tehnike vođenja

Kursevi i obuke se vrše u malim grupama, zbog specifičnosti načina rada, a vodi ih

dr Ivana Ćuruvija – licencirani trener WFTGA (Svetskog udruženja turističkih vodiča).

Šta je turistički vodič i pratilac

Turistički vodiči i pratioci predstavljaju profesije karakteristične isključivo za turizam. Njihova uloga u realizaciji turističkih putovanja, u poslednje vreme, poprima sve veću ulogu, te je danas gotovo nezamislivo krenuti na organizovano turističko putovanje bez prisustva turističkog pratioca ili turističkog vodiča. Pored toga, u razvijenim turističkim regijama i zemljama koje drže do razvoja turizma, postoje lokalni turistički vodiči koji najbolje mogu da interpretiraju lokalno kulturno i prirodno nasleđe, a ponekad su oni i jedini predstavnici lokalnog stanovništva sa kojima turisti dođu u kontakt. Zbog svega navedenog, nije ni čudo što je kvalitet turističkih vodiča, ali i turističkih pratioca, veoma značajan za kvalitet putovanja, a samim tim i za zadovoljstvo gosta.

Da bi neko bio dobar turistički vodič, pored toga što treba dobro da poznaje kulturno i prirodno nasledstvo regije u kojoj radi, i za koju poseduje specifičnu kvalifikaciju izdatu od strane odgovarajućeg organa vlasti, mora da poseduje i određene osobine neophodne za rad sa grupom, ali i da vlada specifičnim veštinama i tehnikama vođenja. Od svih potrebnih elemenata za kvalitetnog turističkog vodiča, znanje se stiče konstantnim učenjem, dok se veštine i tehnike vođenja stiču vežbom nakon što nam ih neko pokaže. Veoma je važno da obuka turističkih vodiča sadrži i deo u kojem polaznici stiču praktična znanja na savremen način i od, za to, kvalifikovanih ljudi. Međutim, još je važnije da turistički vodič obnavlja i proširuje svoje znanje, ali i da unapređuje svoje veštine i tehnike vođenja, kako bi stalno povećavao kvalitet svog rada.