10.03.2012

Dana 10.03.2012. god., Futurizam d.o.o. u saradnji sa Turističkom organizacijom opštine Bogatić je organizovao prvu jednodnevnu radionicu u opštini Bogatić na temu “Razvoj turističkih proizvoda opštine Bogatić”. Radionica je obuhvatala deo o razvoju turizma i turističkih proizvoda koju je održao dr Miloš Ćuruvija, kao i deo o ljudskim resursima u turizmu, koju je održala dr Ivana Ćuruvija. Ova radionica je predstavljala deo aktivnosti Akcionog plana razvoja opštine Bogatić, koja je imala za cilj da predstavi sve turističke potencijale koje ima Opština, kao i da predstavi svojim učesnicima sve neophodne korake u kreiranju novih turističkih proizvoda.

Na radionici je prisustvovao velik broj ljudi različitih struktura (ponuđači smeštaja i vlasnici etno kompleksa, kao i proizvođači prehrambenih proizvoda i zanatlije). Održana radionica je pružila učesnicima neophodna znanja i informacije, kao i smernice za njihovo uključivanje u razvoj turizma na ovom prostoru. Sami učesnici su došli do zaključka da je u narednom period potrebno više raditi na njihovoj edukaciji i uključivanju u turističke tokove i razvoj turizma opštine Bogatić, te ovo neće biti jedina radionica koja će se održati u Opštini.