O nama

Futurizam predstavlja prvo preduzeće koje se bavi turizmom sa stanovišta njegovog razvoja i poboljšanja.

Kontakt
Budimo u kontaktu

Seoski turizam

Seoski turizam


Kao specifičan oblik turizma, seoski turizam se zasniva na načinu života seoskog stanovništva i podrazumeva različite aktivnosti koje su za to vezane. Tako seoski turizam može uključivati boravak na farmi ili u seoskoj kući, zatim aktivnosti vezane za stare ili umetničke zanate, sportske i kulturne aktivnosti. Vrsta aktivnosti zavisi od vrste prostora, kao i od fizičkih i ljudskih resursa.

Ukoliko ste planirali da se bavite ovim oblikom turizma, mi Vam možemo ponuditi:
- Procenu postojanja uslova za razvoj seoskog turizma u Vašem domaćinstvu,
- Savetovanje o tome kako započeti ovaj oblik turizma (registracija, kategorizacija, sertifikacija),
- Utvrđivanje adekvatnog proizvoda u okviru seoskog turizma,
- Kreiranje atraktivne ponude i model privlačenja gostiju,
- Kompletnu obuku osoblja (načina prihvata gostiju, usluživanje I komunikacija),
- Kreiranje strukovnog udruženja više zainteresovanih subjekata,
- Strateško povezivanje svih relevantnih subjekata u turističku ponudu,
- Konstantno praćenje Vašeg poslovanja,
- Savetovanje u vezi sa unapređenjem poslovanja.