Futurizam predstavlja prvu kompaniju koja se bavi tajnom kupovinom u turizmu u Srbiji. Tajna kupovina se, kao metod provere kvaliteta usluga, veoma mnogo koristi u zemljama sa razvijenim turizmom. Ovom metodom može da se proverava kvalitet usluga u svim privrednim subjektima koji se bave pružanjem usluga u turizmu, a najviše u hotelima i drugim objektima za smeštaj, različitim ugostiteljskim objektima (etno kuće, salaši, restorani i dr.), kao i u svim ostalim preduzećima koja pružaju najrazličitije vrste turističkih usluga (vinari, muzeji, putničke agencije i dr.). Pored toga, ovaj metod može da se koristi i za proveru kvaliteta usluga na celim turističkim destinacijama.

Da li Vas zanima…

  • Šta se zaista događa u Vašim objektima i to iz ugla Vašeg svakodnevnog gosta?
  • Kako se Vaši zaposleni ponašaju prema gostima kada Vi niste prisutni?
  • Kako da postignete bolju uslugu i da se po tome razlikujete od konkurencije?
  • Šta treba da popravite u kvalitetu usluge kako biste povećali zadovoljstvo gosta?